Musicant | Escola de música a Barcelona

L'escola

Orígens

Musicant neix el 1997 amb la voluntat de fer arribar la música a tothom, des dels més petits als més grans, amb el ferm convenciment que entre la música i l’ésser humà hi ha uns lligams tant forts que l’una no pot existir sense l’altre.

La Pedagogia musical Edgar Willems és la base de l’aprenentatge musical a la nostra escola.

Aquest pedagogia parteix de la base que la música és un llenguatge oral i que, per tant, el procés d’aprenentatge ha de ser el mateix que el que un infant segueix en el de la llengua materna: impregnació, reproducció, invenció, presa de consciència i aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.

L’educació de l’escolta, de la veu, del sentit rítmic i la improvisació són l’eina fonamental per l’aprenentatge del llenguatge musical i també de l’instrumental

A Musicant, l’educació instrumental la vivim com l’expressió d’un mateix a través de l’instrument.

A l’Escola, el cant coral complementa el llenguatge musical i l’instrumental, a través de corals infantils, de joves i de pares, obertes al barri.

Entenem que és fonamental la implicació dels pares en tot el procés d’aprenentatge, a través de les entrevistes informatives, les reunions de pares, les classes obertes, les entrevistes personals,…

Musicant disposa d’unes instal·lacions àmplies i completes per a atendre classes de grup i classes individuals. Disposa, també, d’un auditori pensat per atendre els petits actes que organitza l’Escola durant el curs.

L'espai

Musicant disposem de:

Per a classes individuals d'instrument

4 aules 
“Felip Pedrell”
“Enric Morera” 
“Amadeu Vives” 
“Eduard Todrà”

Per a petits grups

2 aules
“Isaac Albèniz”
“Enric Granados”

Aules grans per a llenguatge musical i corals

2 aules
“Frederic Mompou”
“Joaquim Serra”

1 auditori: la suma de les dues aules grans ens proporciona un petit auditori apte per a les audicions instrumentals i petits concerts corals i de música de cambra