Musicant | Escola de música a Barcelona

Activitats i concerts

Activitats

Les activitats extres de l’escola durant el curs són:

• El concert de Santa Cecília
• El concerts de Nadal
• El concert de Santa Eulàlia
• El concert de final de curs.
• Audicions instrumentals al final de cada trimestre.
• Concerts de les corals fora de l’escola.
• Participació en trobades, intercanvis i colònies de corals infantils i juvenils.
• Participació com a alumnes d’escola Willems per la Formació de Professors de la Pedagogia Willems.
• Participació als congressos de la Fédération Internationale Willems (FIW)

El cant coral i els concerts

Tal i com el nostre nom indica, el cant és present en tot el procés de formació de l’Escola.

Es canta a les classes d’Iniciació, de solfeig i d’instrument i, un cop acabada la Iniciació, tots els alumnes formen part d’una coral de l’Escola.

Musicant hem organitzat les corals en funció de l’edat i no del nivell d’estudis musicals de cada alumne:

• Coral infantil de mitjans: edats entre els 7 i els 9 anys.
• Coral infantil de mitjans/grans: edats entre els 10 i els 11 anys.
• Coral infantil de grans: edats entre els 12 i els 15 anys.
• Coral de joves: des dels 16 anys
• Corals de pares.

A més del treball específicament pedagògic, les corals permeten una projecció exterior de l’Escola, a través de concerts.