Reunió de pares dels grups Iniciació III i I-II-III

Tal i com vam explicar a la reunió del 28 de març, aquest dia organitzarem una reunió per a cada família dels alumnes que l’any que ve comencen instrument per tal d’acabar de concretar la tria de l’instrument.

Més endavant anirem organitzant l’horari amb cada família.