Per saber quan finalitzen les classes…

Informació pels alumnes que fan Iniciació:

Iniciació I:

. Dijous 2/06/11, Última Classe del curs.

. Dilluns 6/06/11, Assaig pel concert de final de curs.

. Dijous 16/06/11, Assaig pel concert de final de curs.

. Dimarts 21/06/11, Concert de Final de Curs.

Tots els altres grups d’Iniciació:

. Us recordem que l’últim dia de classes és el 30 de maig (inclòs). A partir del dia 31 de maig deixen de realitzar-se les classes d’Iniciació per a donar pas als controls Individuals.

. Dilluns 6/06/11, Assaig pel concert de final de curs.

. Dijous 16/06/11, Assaig pel concert de final de curs.

. Dimarts 21/06/11, Concert de Final de Curs.

Informació pels alumnes que fan Solfeig:

.  L’últim dia de classes és el 30 de maig (inclòs), a partir del dia 31 de maig deixen de realitzar-se les classes de solfeig per a donar pas als controls Individuals.

. Les classes d’instrument finalitzen el dilluns 20 de juny (inclòs).

. Els assajos de les corals de les corals infantils de Mitjans; Mitjans/Grans i Grans finalitzen el divendres 17 de juny (inclòs).

. Els assajos de la Coral de Joves finalitzen el dilluns 6 de juny (inclòs).

. Els assajos de la Coral de Pares finalitzen el dijous 16 de juny (inclòs).