Les activitats extres

activittatsextres

Les activitats extres de l’escola durant el curs són:

• El concert de Santa Cecília

• El concerts de Nadal

• El concert de Santa Eulàlia

• El concert de final de curs.

• Audicions instrumentals al final de cada trimestre.

• Concerts de les corals fora de l’escola.

• Participació en trobades, intercanvis i colònies de corals infantils i juvenils.

• Participació com a alumnes d’escola Willems per la Formació de Professors de la Pedagogia Willems.

• Participació als congressos de la Fédération Internationale Willems (FIW)