Iniciació II -no classe-

El dia 17 no hi ha classe d’Iniciació II, perquè l’Eulàlia té un assaig a l’Auditori i es farà el dia 10 de desembre.