Entrega d’informes

El dilluns 7 de juliol és farà entrega dels informes als alumnes de l’escola.