El projecte educatiu (Pedagogia Edgar Willems)

Per a la Pedagogia Willems tota acció musical és un fet humà i, per això, estableix una estreta relació entre els elements fonamentals de la música i els de la naturalesa humana: el ritme amb el cos; la melodia amb la sensibilitat; l’harmonia amb la intel·ligència; la improvisació amb la capacitat creadora i artística de l’home.

La Pedagogia Willems està basada en el principi que la música és un llenguatge que s’ha d’aprendre seguint el mateix procés que el de la llengua materna: l’infant, de mica en mica, s’impregna de la llengua dels seus pares, que després imita i repeteix. Més tard comença a construir frases i, finalment, aprèn a llegir-la i a escriure-la.

La pedagogia willemsciana estableix dues grans etapes dins el procès d’aprenentatge:

 • La iniciació (1r, 2n i 3r Grau):
  És la revelació dels elements que configuren la Música. És viure, descobrir i fer nèixer el desig per la Música. La iniciació ens condueix cap a l’alfabetització musical a través de tres graus, o nivells, que porten l’alumne a la progressiva consciència dels diferents aspectes de la Música.
 • L’educació musical – llenguatge musical i cant coral – i l’educació instrumental (4t Grau):
  L’educació musical és l’alfabetització musical. Consisteix en un programa d’educació musical global (lectura i escriptura) a través de la vivència de la Música.
  L’educació instrumental comprèn el toc d’oïda, la lectura a primera vista, la memorització de la literatura musical instrumental i la improvisació, així com l’adquisició dels elements tècnics

1. Iniciació (1r, 2n i 3r Grau)

2. Nivell elemental (4t Grau A)

3. Nivell mig (4t Grau B)

* Primer cicle: Nivell de solfeig obligatori que, per Musicant, s’ha de superar si es vol continuar exclusivament amb l’instrument i la coral.

* Segon cicle: Per a tots aquells que segueixin els estudis reglats i necessitin convalidar crèdits de l’ESO i del batxillerat, cal afegir les matèries complementàries obligatòries i optatives marcades per la llei.

* Tercer cicle: Formació Diplomada Willems de l’AIEMW.

Detalls del funcionament de l’escola

 • Controls i informes
  • Per als alumnes d’Educació Musical:
   Dues vegades al curs, l’escola presenta un informe on s’avalua el procés d’aprenentatge de cada alumne.

   A partir dels alumnes de 2n Grau d’Iniciació, i durant el juny, les classes col·lectives donen pas als controls individuals on cada alumne treballa sol durant 3/4 d’hora amb el seu professor.

   L’informe final és el resultat de la valoració global del curs i del resultat d’aquest control individual.

  • Per als alumnes d’Educació Instrumental:
   Els alumnes tenen un informe per curs que es presenta a final de juny.

   Aquest informe és fruit de l’evolució del curs i del resultat de les audicions.

 • Diplomes
  Musicant lliura un diploma acreditatiu del nivell adquirit quan els alumnes d’Educació Musical i d’Educació Instrumental finalitzen el nivell elemental i algún dels cicles del nivell mig.
 • Audicions i concerts
  • Les audicions
   Aquestes audicions que es realitzen cada trimestre són, a més de l’avaluació, uns moments en què els alumnes, pares i professors compartim la Música.
  • Els concerts dels alumnes de l’escola
   Per Nadal i per final de curs ens reunim tots els alumnes de Musicant per cantar.
  • Els concerts de convidats
   Sempre que és possible, s’organitzen petits concerts de músics professionals a la sala d’actes de Musicant: per Santa Cecília, concerts comentats…
 • Reduccions d’horaris
  Si es dóna el cas de grups molt reduïts, no s’augmentarà el preu de la quota mensual sinó que s’escurçarà el temps de durada de la classe.
 • Descomptes en les quotes
  Dos alumnes d’una mateixa família: 10%.A partir de tres alumnes d’una mateixa família: 15%.