El funcionament de l’Escola

funcionamentescola
PDF

El procés pedagògic de Musicant està estructurat, doncs, en 3 etapes:

1. Música en família.

Donar eines als pares perquè, a casa, visquin amb naturalitat la música amb els seus fills.

Màxim de 6 famílies per classe.

2. La Iniciació.

Repartida en tres graus: (nivells a adquirir i no cursos a seguir)

• 1r grau (A i B): és el moment de la revelació dels fenòmens musicals.

• 2n grau: primera presa de consciència dels fenòmens.

• 3r grau: és la gran preparació per a l’alfabetització musical i instrumental, anomenat pre-solfeig i pre-instrument.

Màxim de 10 alumnes per classe,excepte el 1r grau, amb un màxim de 8.

3. L’educació musical i l’educació instrumental:

Estructurada en dues etapes.

• 1. El nivell elemental

• 2. El nivell mitjà

Al final de cada nivell es lliura el certificat corresponent.

L’Educació musical

(Llenguatge musical)
És el moment d’aprendre a llegir i escriure la música.

Màxim de 12 alumnes per classe.

L’Educació instrumental

- Classes individuals:

El toc d’oïda, la lectura a primera vista, l’estudi de la literatura i la improvisació són els aspectes que dónen vida a les classes individuals a Musicant.

- Classes col·lectives:

a/ Grup instrumental Orff: per a aprofundir en el principis del pre-instrument durant més d’un curs.

b/ Música de cambra: destinat a compartir la música amb duets o trios entre els diferents instruments de l’escola.

c/ Orquestres:

– Orquestra de cordes

– Orquestra de guitarres

– Orquestra de flautes