El cant coral i els concerts

cantcoral

Tal i com el nostre nom indica, el cant és present en tot el procés de formació de l’Escola.

Es canta a les classes d’Iniciació, de solfeig i d’instrument i, un cop acabada la Iniciació, tots els alumnes formen part d’una coral de l’Escola.

A Musicant hem organitzat les corals en funció de l’edat i no del nivell d’estudis musicals de cada alumne:

• Coral infantil de mitjans: edats entre els 7 i els 9 anys.

• Coral infantil de mitjans/grans: edats entre els 10 i els 11 anys.

• Coral infantil de grans: edats entre els 12 i els 15 anys.

• Coral de joves: des dels 16 anys

• Corals de pares.

A més del treball específicament pedagògic, les corals permeten una projecció exterior de l’Escola, a través de concerts.