Controls de dictats de Solfeig

Els controls de dictats es realitzaran dins l’horari habitual de la classe de solfeig.