Audicions instrumentals 2n Tr.

NOTA: Els alumnes que estiguin subratllats són els que fan la cambra en una audició diferent a la que fan l’instrument.

8a Audició instrumental

Divendres 11 de març

de 17:45 a 18:45

Cabayol, Georgina (piano)

Vilarnau, Rosa (piano)

Martín, Xavier (flauta)

Gibert, Laura (flauta)

Gomis, Maria (flauta)

Julve, Laura (piano)

Moreno, Laia (piano)

Muñoz, Elisa (piano)

Pons, Albert (guitarra)

Santiago, Víctor (guitarra)

Elisa Muñoz i Guillermo Belón (piano a 4 mans)

Ona Pérez i Albert Pons (cambra de guitarres)

Georgina Cabayol i Maria Gomis (cambra de piano i flauta)

GRUP INSTRUMENTAL

9a Audició instrumental

Divendres 11 de març

de 19 a 20h

Cabayol, Guibernau (piano)

Asensi, Ricard (piano)

Romanovsky, Yevgen (piano)

Fernàndez, Joan (piano)

Muñio, Andrea (piano)

Barnet, Anna (piano)

Ripoll, Mercè (piano)

Puig, Marta (flauta)

Gomis, Clara (piano)

Garcia, Mar (piano)

Marta Puig, Raúl Ríos, Júlio Frutos i Clàudia Fuster (Quartet de flautes)

Mercè Ripoll i Aina Oriol (cambra de piano i flauta)

Guibernau Cabayol i Laura Cofiño (piano a 4 mans)

Mar Garcia i Núria Cousillas(Piano a quatre mans)

10a Audició instrumental

Divendres 11 de març

de 20:15 a 21:15h

Sans, Núria (piano)

Ikerne Blasco (guitarra)

Rodríguez, Raquel (guitarra)

Blanes, Carla (guitarra)

Vilarnau, Roger (piano)

Martínez, Pau (piano)

Fernàndez, Maria (piano)

Grau, Anna (piano)

Timoneda, Xavier (piano)

Laia Navarro i Pau Martínez (piano a 4 mans)

Mar Carrasco i Arnau Vadillo (piano a 4 mans)

Roger Vilarnau i Oriol Timoneda (cambra de piano i flauta)