Assaigs dels grups d’Iniciació pel concert de Nadal

Dia: 4  i 13 de desembre

Hora: 17’30h

Lloc: Escola Musicant

Grups d’Iniciació I,  II,  III,  I-II  i  I-II-III

Aquests assajos són molt importants per a preparar amb tranquil·litat el concert de Nadal.